Poszukujecie Państwo pracowników produkcyjnych lub pomocniczych, specjalistów dla konkretnego zadania bez zatrudnienienia? Jeśli trafiliście na tę stronę, to możecie uznać, że Wasze poszukiwania są już zakończone! GCCleaning pomogą Ci.

Body Leasing, czyli człowiek do konkretnego zadania

Mówiąc najprościej, body leasing jest formą outsourcingu polegającą na cyklicznym wynajmie specjalisty lub niewielkiej grupy specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności niezbędne na różnych etapach rozwoju oprogramowania. Zwykle korzysta się z tej formy kooperacji, chcąc przyspieszyć prace nad projektem, dotrzymać deadline’ów, zapełnić luki w kompetencji aktualnego zespołu, a nawet w niektórych przypadkach, obniżyć koszty jego wdrożenia.

Firmy oferujące usługę body leasingu udostępniają swoich specjalistów, by ci pracowali dla innego przedsiębiorstwa przez okres uzgodniony w umowie. Kompetencje tychże fachowców powinny odpowiadać ściśle wymogom związanym z konkretnym projektem. W czasie trwania współpracy możliwa jest wymiana wynajętych specjalistów, by zapewnić zleceniodawcy ciągły dostęp do ludzi posiadających kompetencje niezbędne do rozwoju projektu. Kluczem do sukcesu jest, by firma leasingująca potrafiła zarządzać swoim specjalistą, tak by ta współpraca była efektywna.

Pracownik „na wynajem” – na czym to polega?

Body leasing to odmiana outsourcingu, forma pośrednia pomiędzy outsourcingiem a etatem. Przedsiębiorca, który korzysta z outsourcingu, powierza firmie zewnętrznej pełną odpowiedzialność za określony obszar. Body leasing ma nieco węższe znaczenie. „Wynajęty” specjalista, który posiada jasno określone kompetencje, angażuje się w projekt i postępuje zgodnie z konkretną procedurą przyjętą w trakcie jego realizacji.

Jak się rozliczać?

Można stosować umowy oparte na czasie realizacji zadania lub cenach stałych. Pierwsza z wymienionych form opiera się o tzw. timesheet z godzinami, które specjalista poświęcił na pracę przy projekcie. W drugim przypadku dokonuje się oceny całości wykonanego zadania, biorąc pod uwagę takie czynniki jak założenia projektu, efekt końcowy, a nawet wydajność całego zespołu.

Z reguły jest ustalana stawka godzinowa lub stawka dzienna i jest to jedyna opłata, jaką klient ponosi za tę pracę. Czas delegowania liczony jest w godzinach lub tygodniach. Na body leasingu zyskuje każda ze stron. Klient nie ponosi dodatkowych kosztów związanych ze szkoleniem, zatrudnieniem, budowaniem i utrzymaniem zespołu fachowców. Nie zajmuje się również stroną kadrowo-płacową.

Najważniejszymi powodami stosowania outsourcingu personelu przez przedsiębiorstwa jest możliwość:

redukcji i kontroli kosztów operacyjnych,

uzyskania dostępu do mocy produkcyjnych najlepszej jakości,

zwolnienia własnych zasobów do innych celów,

uzyskania zasobów, którymi przedsiębiorstwo nie dysponuje,

pojawienie się korzyści wynikających z restrukturyzacji,

realizacji działań i czynności trudnych do wykonania lub niemożliwych do kontrolowania.

Oferta leasingu pracowników jest dedykowana do pracodawców, którzy:

Poszukują zmotywowanych pracowników, których nie zniechęca ciężka praca i którzy nie zrezygnują przed upływem terminu umowy.

Chcą skupić się na prowadzeniu biznesu, a nie tracić czasu na formalności związane z zatrudnianiem specjalistów z zagranicy.

Szukają znaczących oszczędności kosztów pracy bez konieczności wyboru mniej wykwalifikowanych pracowników.

Potrzebują zachować ciągłość procesu pracy lub produkcji bez martwienia się o sprawyformalne tj. nadgodziny, brak pracowników, pracę w weekend\’y itp.